Foredrag for ansatte i barnehager og skoler

Jeg var pasient, hadde en livstruende sykdom, følte meg så liten og sårbar. Etter 30 år med denne diagnosen, ble jeg frisk i 2009.

Erfaringen fra et liv med en alvorlig sykdom – kombinert med 17 år som styrer av flere barnehager – har gitt meg innsikt. Dette holder jeg nå foredrag om.

Selv om det å føle seg liten og sårbar nødvendigvis ikke handler om alder, er det jo nettopp det små barn i barnehage er: Små og sårbare. Det handler om viktigheten av hvordan de blir møtt.

Med utgangspunkt i min egen historie trekker jeg viktige paralleller mellom det å være sårbar pasient og være barn i barnehagen og på skolen. Slik belyser jeg betydningen av disse begrepene: Rollemodell, omsorgsperson og tilstedeværelse. Tilknytning, trygghet og psykisk helse.

For er du virkelig bevisst hva ordene rommer? Er du bevisst din enorme påvirkningskraft? Hvor stor betydning din væremåte faktisk har for de små og sårbare barna? Ser du hva du tar med deg inn i rommet?

Mitt foredrag og påfølgende workshop ønsker å utfordre, bevisstgjøre og styrke ansatte i barnehager og lærere på skolen.

Fokus:

  • Hvordan påvirke og fremme barnas psykiske helse.
  • Hvordan sikre trygg tilknytning og gode relasjoner så barna kan bli den beste utgaven av seg selv.

Tid:
1 ½ time
Innhold:
30-45 min med foredrag
30-45 min med refleksjonsgrupper med oppsummering

Mine erfaringer gjør deg bedre

Ønsker du mer informasjon om hvordan mine erfaringer kan hjelpe deg? Legg igjen kontaktinformasjon, så hører du fra meg. 

Karianne Viken AS

Orgnr. 920 462 278

E-post: karianne@karianneviken.no